Oferta szkolen, seminariow i warsztatow praktycznych dotyczy roznych zagadnien biznesowych oraz umiejetnosci i cech osobistych, niezbednych lub przydatnych w dzialalnosci gospodarczej. Zgodnie z zalozeniem, ze kapital ludzki jest istotnym elementem kazdej firmy, oferta kierowana jest do szerokiego kregu odbiorcow:
 • wlascicieli firm,
 • kadry top managmentu,
 • kierownikow szczebla sredniego,
 • samodzielnych specjalistow,
 • przedstawicieli handlowych i sprzedawcow,
 • pozostalych pracownikow.
W ponizszych linkach znajduja sie informacje o biezacych kursach i szkoleniach (w formie odrebnych plikow pdf i doc):

 • Biezaca oferta kursow i szkolen

  Ulegaja one zmianom i uaktualnieniom, w zaleznosci od zainteresowania poszczegolnymi tematami szkolen i ich terminami, dlatego tez warto je okresowo przegladac.
  Po dokonaniu wyboru szkolenia, nalezy wypelnic komputerowo formularz zgloszeniowy (dla kazdego  szkolenia  osobno) i przeslac go jako zalacznik do e-maila na adres atus@atus.biz.pl lub atus@atus.net.pl

  Uslugi szkoleniowe i obsluga firm w powyzszym zakresie obejmuja:
  • projektowanie i przeprowadzanie szkolen wewnetrznych (zamknietych), tworzonych indywidualnie na potrzeby konkretnego Klienta, "szytych na miare", dostosowanych do rodzaju dzialalnosci, wymogow i potrzeb szkoleniowych firmy,
  • projektowanie i przeprowadzanie szkolen zewnetrznych (otwartych), majacych charakter ogolnodostepny, ktorych program jest ksztaltowany przez aktualne problemy dzialan biznesowych i wymogi rynku.
  Organizowane sa nastepujace rodzaje i formy szkolen:
  • szkolenia dostosowawcze (doskonalenie i doksztalcanie zawodowe),
  • szkolenia przygotowujace (o charakterze przyuczenia).
  Szczegolny nacisk jest polozony na rozwiazania praktyczne, dlatego tez szkolenia prowadzone sa metodami warsztatowymi, z interaktywnym udzialem uczestnikow poprzez study case, gry symulacyjne, cwiczenia, scenki, prace z kamera, testy diagnozujace. Uzupelnieniem sa wyklady.

  Po kazdym szkoleniu dokonywana jest jego ocena, sprawdzajaca stopien uzyskania zamierzonego   celu,   okreslonego   zleceniem   Klienta,   wynikajacego   z   jego aktualnych i przyszlych potrzeb.

 • Copyright ©2007-2021 by Atus. All rights reseved.