Uslugi doradcze i obsluga firm w zakresie organizacji i zarzadzania maja na celu wprowadzenie w firmie Klienta takich dzialan i procedur, ktore pozwola na najbardziej racjonalne wykorzystanie wszystkich jej zasobow celem maksymalizacji zyskow i minimalizacji kosztow oraz utrzymywanie tego stanu w sposob ciagly, dzieki szybkim korektom sytuacji niepozadanych.

Uslugi doradcze i obsluga firm w powyzszym zakresie obejmuje nastepujace grupy zagadnien:
 1. Biezace doradztwo organizacyjne i zarzadcze dla zarzadow i wlascicieli firm oraz pomoc  w  rozwiazywaniu  doraznych   problemow   zwiazanych   z   organizacja   firmy i zarzadzaniem nia.
 2. Doradztwo i pomoc w uruchomieniu lub likwidacji dzialalnosci gospodarczej, w wyborze lub przeksztalceniu formy prawnej dzialalnosci firmy oraz w zaplanowaniu jej optymalnej struktury organizacyjnej.
 3. Restrukturyzacje firmy, w tym m.in.:
  • wypracowanie     wlasciwej     strategii     dzialania     firmy     w    ujeciu    dlugo i krotkoterminowym,
  • ocene sprzedawanych przez firme towarow lub uslug w kontekscie zapotrzebowania rynku,
  • przeprowadzenie    zmian    optymalizujacych    strukture    organizacyjna   firmy i modyfikujacych zadania poszczegolnych dzialow,
  • zaproponowanie usprawnien w roznych aspektach dzialalnosci firmy,
  • wdrozenie funkcjonalnego systemu przeplywu informacji wewnatrz firmy,
  • wyodrebnienie i organizacje samodzielnych centrow zysku,
  • budowanie i utrzymywanie korzystnych relacji z kontrahentami.
 4. Doradztwo i pomoc w wypracowaniu stylu zarzadzania firma, adekwatnego do wymagan rynku, we wprowadzeniu koncepcji zarzadzania firma dostosowana do warunkow silnej konkurencji oraz w opracowaniu zasad zarzadzania dla poszczegolnych szczebli organizacyjnych firmy.
 5. Zastosowanie i utrzymywanie zasad i metod zarzadzania jakoscia w firmie.
 6. Wdrozenie zasad naboru i rozwoju zawodowego pracownikow w ramach firmy, wprowadzenie systemu okresowych ocen pracownikow oraz systemow motywacyjnych dla pracownikow.
 7. Opracowanie lub aktualizacja wszelkiego typu regulaminow wewnetrznych firmy (np. organizacyjnego, pracy, wynagrodzen) oraz opracowanie lub aktualizacja zakresow obowiazkow, uprawnien i odpowiedzialnosci pracownikow.
 8. Zarzadzanie i kierowanie caloscia lub wyodrebniona czescia firmy Klienta (np. dzial, oddzial) na podstawie uzgodnionego miedzy stronami kontraktu.
Copyright ©2007-2021 by Atus. All rights reseved.