W tym zakresie oferujemy kompleksowa, na wysokim poziomie, rzetelna,   w dobrej cenie obsługe firm:
 • w zakresie ich rachunkowosci
      (zarowno pelna ksiegowosc, jak i uproszczone jej formy)
 • w zakresie kadrowo-placowym.

  Pozostałe uslugi doradcze i obsluga firm w zakresie finansow maja na celu wprowadzenie w firmie Klienta takich dzialan i procedur, ktore pozwola na trwale utrzymywanie dodatniego wyniku finansowego firmy, poprzez wlasciwe generowanie przychodow przy racjonalnej minimalizacji kosztow oraz zapewnienie stabilnej plynnosci finansowej.

  Uslugi doradcze i obsluga firm w powyzszym zakresie obejmuja nastepujace grupy zagadnien:
  1. Biezace   doradztwo   finansowe   dla   zarzadow   i   wlascicieli    firm    oraz    pomoc w rozwiazywaniu doraznych problemow zwiazanych z finansami firmy.
  2. Wprowadzenie w firmie profesjonalnych zasad zarzadzania kapitalem obrotowym firmy (naleznosciami, zapasami, gotowka, zobowiazaniami), utrzymujacych jego odpowiedni stan i zapewniajacych przywrocenie plynnosci finansowej firmie (jesli byly z tym problemy),  a  nastepnie  kontynuacje   stosownego   poziomu   plynnosci   finansowej w kolejnych okresach dzialalnosci firmy.
  3. Sporzadzenie   budzetu   firmy   jako   glownego   okresowego   planu   jej   dzialalnosci i wszystkich innych zwiazanych z tym planow czastkowych oraz biezace monitorowanie realizacji zaplanowanego budzetu, analize odchylen i dokonywanie niezbednych korekt.
  4. Najkorzystniejsze pozyskanie zewnetrznych zrodel finansowania dzialalnosci firmy takich jak:
   • dotacje i fundusze unijne oraz z innych panstw niezrzeszonych,
   • kredyty gospodarcze roznego typu,
   • leasing finansowy i operacyjny,
   • fundusze mikropozyczkowe,
   • faktoring.
   Dzialania te zawieraja przygotowanie odpowiednich wnioskow, opracowanie biznes planow  i  projektow   inwestycyjnych   (feasibility   studies),   udzial   w   negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz doradztwo w pozniejszym rozliczaniu otrzymanych srodkow finansowych.
  5. Wdrozenie i wprowadzenie w firmie rachunkowosci zarzadczej, czyli menedzerskiej sprawozdawczosci  finansowej,  obejmujacej  opracowanie wszelkiego typu sprawozdan i analiz ekonomiczno-finansowych, pozwalajacych zarzadowi i wlascicielowi firmy dysponowac na biezaco przejrzystym zbiorem niezbednych informacji do oceny faktycznego stanu firmy.
  6. Wdrozenie i prowadzenie w firmie systemu controllingu, bedacego instrumentem wspomagajacym   zarzad  i  wlasciciela  firmy  w  podejmowaniu  skutecznych   decyzji i wlasciwym kierowaniu firma, pozwalajacym na ciagla analize odchylen stanu faktycznego sytuacji w firmie od stanu zaplanowanego i na przeprowadzanie na czas stosownych dzialan korygujacych, chroniacych przed negatywnymi skutkami.
  7. Zarzadzanie i kierowanie dzialem finansowo-ksiegowym firmy Klienta na podstawie uzgodnionego miedzy stronami kontraktu.
 • Copyright ©2007-2021 by Atus. All rights reseved.